Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie Listu intencyjnego w ramach programu „Mam wybór … wybieram rozsądek”

Data publikacji 07.03.2018

Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim podpisał List intencyjny o współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w sprawie współpracy na rzecz programu profilaktycznego „Mam wybór … wybieram rozsądek”. Sygnatariusze wspólnie będą współdziałać na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży.

Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim młodszy inspektor Maciej Wesołowski podpisał wczoraj List Intencyjny o współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Inicjatywa jest wynikiem podjęcia współpracy na rzecz realizacji programu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w  Białymstoku pn. „Mam wybór … wybieram rozsądek”. Do współpracy w przedsięwzięciu zaproszono pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku Podlaskim. Głównym celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie było inauguracją kolejnych przedsięwzięć w ramach programu, m.in. spotkań w szkołach, a także szkoleń policjantów.