Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólnie przeciwko oszustom – współpraca Policji z przedstawicielami banków

Data publikacji 25.04.2018

Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim spotkał się wczoraj z przedstawicielami placówek bankowych. Tematem spotkania była współpraca na rzecz przeciwdziałania oszustwom na szkodę osób starszych, w szczególności metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. Omówiono również podjęcie wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych.

Pomimo szeroko zakrojonych działań profilaktycznych zmierzających do przeciwdziałania oszustom, którzy działają głównie na szkodę osób starszych i wyłudzają od nich pieniądze, niestety nadal dochodzi do tego typu przestępstw. Mając na uwadze ten fakt, Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim młodszy inspektor Maciej Wesołowski spotkał się wczoraj z dyrektorami i prezesami placówek bankowych z terenu miasta. Tematem spotkania było zapobieganie oszustwom popełnianym  metodą „na wnuczka” czy też „ na policjanta”. Komendant scharakteryzował najczęstsze metody działania sprawców oraz przedstawił krótką statystykę tego rodzaju przestępstw na terenie powiatu oraz w skali kraju. Podkreślił również znaczenie współpracy policjantów i przedstawicieli placówek bankowych w zapobieganiu tego rodzaju przestępstwom. Podczas rozmów z dyrektorami i prezesami placówek, młodszy inspektor Maciej Wesołowski wskazywał jak ważna jest rola pracowników banku przy ujawnianiu potencjalnych ofiar oszustów. Jako przykład przytoczony został fakt współpracy bielskich policjantów z przedstawicielami jednego z banków, dzięki której oszczędności starszej kobiety nie padły łupem oszusta. Komendant bielskiej jednsotki Policji mówił też o współpracy z dyrektorami placówek bankowych w zakresie podjęcia oraz reazlizacji wspólnych działań profilaktyczno-informacyjnych, skierowanych zaś do seniorów.

Policjanci apelują aby:

·  nie ulegać presji czasu którą, w tego typu sytuacjach zawsze wywierają oszuści;

·  potwierdzić informację telefoniczną - skonsultować się z osobami znajomymi bądź członkami rodziny.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że mamy do czynienia z oszustem natychmiast powiadamiajmy Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 112!

Policjanci apelują także do pracowników banków i różnego rodzaju instytucji finansowych o zwracanie uwagi na starsze osoby, które proszą o pilny kredyt, pożyczkę, bądź w pośpiechu wypłacają swoje oszczędności. To mogą być potencjalne ofiary oszustów, które zostały odpowiednio zmanipulowane przez przestępców.