"Mam wybór … wybieram rozsądek” z bielską Policją - Aktualności - KPP Bielsk Podlaski

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Mam wybór … wybieram rozsądek” z bielską Policją

Data publikacji 09.05.2018

Przedstawiciele bielskiej Policji, w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”, spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 5. Głównym tematem zajęć były kwestie prawne wynikające z przepisów dotyczących osób nieletnich.

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, przeprowadzili kolejne spotkania w ramach programu „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Tym razem odwiedzili uczniów w Szkole Podstawowej nr 5. Z młodymi ludźmi m.in. omówione zostały kwestie prawne wynikające z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Uczniowie zapoznani zostali z podstawową terminologią dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich, w tym z pojęciem „nieletniego” oraz „małoletniego”, a także z definicją demoralizacji i jej przejawami. Omawiając temat prelegenci nawiązywali do kwestii spędzania wolnego czasu bez narażania się na różnego rodzaju niebezpieczeństwa oraz stosowania używek. Podczas spotkania poruszono również zagadnienia zagrożeń płynących z kontaktów młodych ludzi z substancjami psychoaktywnymi, w szczególności alkoholem czy dopalaczami. Przedstawione zostały również konsekwencje zdrowotne i prawne zażywania takich środków. Młodzi ludzie dowiedzieli się również, gdzie należy szukać pomocy i kto może jej udzielić. Na zakończenie spotkania, prowadząca spotkanie pracownica zajmująca się profilaktyką w bielskiej Policji, omówiła regulamin konkursu  pn. „TUR`n On The Camera” i zachęciła młodzież do udziału w przedsięwzięciu. Konkurs organizowany jest wspólnie przez Komendę Powiatową Policji oraz Bielski Dom Kultury i dotyczy życia wolnego od uzależnień.