Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie Listu intencyjnego w ramach programu „Razem Bezpieczniej”

Data publikacji 10.05.2018

Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim podpisał List intencyjny o współpracy z Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski. Sygnatariusze będą współdziałać w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym.

Wczoraj Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim komisarz Wojciech Gabrel w imieniu Komendanta Powiatowego Policji młodszego inspektora Macieja Wesołowskiego podpisał list intencyjny o współpracy z Burmistrzem Miasta Panem Jarosławem Borowskim. Inicjatywa jest wynikiem podjęcia współpracy w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”. Głównym celem programu będzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta. W ramach planowanych działań Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim zmodernizuje i doświetli kilka  przejść dla pieszych w pobliżu przedszkoli i szkół. Przedstawiciele  bielskiej Policji będą natomiast realizować zadania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży oraz kadry pedagogicznej. Działania planowane w ramach podjętej inicjatywy znacznie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i świadomości mieszkańców w ruchu drogowym.