Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

BIELSCY POLICJANCI ROZPOCZĘLI AKCJĘ „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Data publikacji 30.08.2018

Bielscy policjanci rozpoczęli akcję profilaktyczno-edukacyjną "Bezpieczna droga do szkoły". W ramach realizowanych działań mundurowi sprawdzają oznakowanie dróg i przejść dla pieszych w rejonie szkół. Przedstawiciele Policji spotykają się również z gronem pedagogicznym. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom w powiecie bielskim.

W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym 2018/2019 bielscy policjanci już rozpoczęli działania zapewniające bezpieczeństwo najmłodszym mieszkańcom powiatu, zarówno podczas drogi do szkoły czy przedszkola, jak i podczas pobytu w placówkach. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego sprawdzają oznakowanie w rejonie szkół. Bielscy mundurowi skontrolowali już blisko 20 takich miejsc, podczas których ujawnili aż 9 nieprawidłowości w oznakowaniu dróg. Policjanci o stwierdzonych nieprawidłowościach na bieżąco informują zarządców dróg aby jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego poprawić oznakowanie.

Funkcjonariusze skontrolują również szkolne gimbusy przewidziane do przewożenia dzieci i młodzieży do miejsc nauki. W czasie takich kontroli funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, jego wyposażenie oraz trzeźwość kierowców.

Policjanci oraz policyjni profilaktycy, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,  uczestniczą również w spotkaniach z gronem pedagogicznym szkół. Podczas takich szkoleń prelegenci poruszają tematykę związaną z bezpieczeństwem uczniów, w tym dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich i algorytmu postępowania w sytuacji stwierdzenia popełnienia czynu karalnego oraz demoralizacji. W trakcie spotkań szczególną uwagę zwraca się również na zagrożenia płynące z kontaktów ze środkami odurzającymi, alkoholem, narkotykami, dopalaczami, a także niebezpieczeństwami związanymi z cyberprzestrzenią.