Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego - Za 2009 rook - KPP Bielsk Podlaski

Za 2009 rook

Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego

Data publikacji 25.03.2010

INFORMACJA O STANIE
PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO
W 2009 ROKU

 
 1. Dynamika przestępczości (ogólna) oraz wykrywalność w powiecie bielskim w latach 2000-2009 2. Dynamika przestępczości kryminalnej oraz wykrywalność w powiecie bielskim w latach 2000-2009 3. Dynamika przestępczości ogólnej, kryminalnej i gospodarczej w powiecie bielskim w latach 2000-2009 4. Dynamika oraz wykrywalność kradzieży z włamaniem w latach 2002-2009 5. Zagrożenie kradzieżami oraz ich wykrywalność w latach 2002-2009 6. Dynamika przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu  oraz wykrywalność sprawców w latach 2002-2009 7. Zagrożenie przestępczością narkotykowa w latach 2002 – 2009 8. Dynamika przestępczości nieletnich w  latach 2002-2009


  W 2009 roku policjańci KPP w Bielsku Podlaskim:

  ujawnili 18586 wykroczeń

  skierowali do sądu 479 wnioski o ukaranie

  nałożyli 6689 mandatów karnych

 9. Efekty działań prewencyjnych 10. Ilość pojazdów zarejestrowanych a liczba wypadków i kolizji w powiecie bielskim w  latach 2003-2009 11. Ilość wypadków a liczba zabitych i rannych w  latach 2003-2009 12. Ilość ujawnionych nietrzeźwych kierowców w latach 2003-2009 13. Procentowy udział respondentów pozytywnie oceniających pracę policji w latach 2007 - 2009 14. Procentowy udział respondentów deklarujących zaufanie do policji w latach 2007 - 2009