kierownictwo - Kierownictwo - KPP Bielsk Podlaski

Kierownictwo

kierownictwo

Data publikacji 07.02.2018

Kierownictwo Komendy Powiatowej
 

 

 
 Komendant Powiatowy Policji
insp. Maciej Daniel Wesołowski


 

 
 I z-ca Komendanta Powiatowego Policji
kom. Wojciech Gabrel