Policja Radzi

"Uwaga zagrożenie" – o czym powinni pamiętać właściciele psów.

Data publikacji 24.06.2011

Napotykane na ulicach miast, biegające swobodnie bez kagańców i smyczy psy wywołują u przypadkowych osób strach, czy nagle zwierzę nie stanie się agresywne i niebezpieczne. Dlatego posiadanie psa wymusza na ich właścicielach dostosowanie się do obowiązujących przepisów i wymogów. Psy pozostają pod opieką właściciela i to on ponosi za niego odpowiedzialność.Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim informuje:

o czym należy pamiętać, aby uniknąć nieprzewidzianych a czasami wręcz tragicznych zdarzeń.

Art. 77 kodeksu wykroczeń przewiduje odpowiedzialność prawną osób nie zachowujących zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, uznając takie zachowania za wykroczenie zagrożone karą grzywny lub nagany. Należy zaznaczyć, że za środki zwykłe uznaje się takie, jakie są powszechnie przyjęte smycz, kaganiec itp. Za nakazane natomiast wynikające wprost z obowiązujących przepisów, w tym np. rad gminy.

W art. 78 kodeksu wykroczeń przewidziano usankcjonowanie odpowiedzialnością osoby, które poprzez drażnienie lub płoszenie zwierząt doprowadza do tego, że stają się one niebezpieczne. Osoby takie mogą zostać ukarane grzywną do 1000 zł. albo karą nagany. Jeśli jednak drażnienie psa przybiera formę znęcania się, wówczas sprawca może ponieść karę pozbawienia wolności do roku zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt.

Art. 108 kodeksu wykroczeń mówi o karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany wobec osób, które szczują psem innego człowieka.

Za pogryzienie przez psa odpowiedzialność ponosi właściciel, który jest obowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody (art. 431§1kc).W przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała właścielowi psa grozi kara pozbawienia wolności do 10 (art. 156 kodeksu karnego).