Żebractwo według prawa. - Policja Radzi - KPP Bielsk Podlaski

Policja Radzi

Żebractwo według prawa.

Data publikacji 07.09.2012

Żebractwo to zjawisko, które staje się w Polsce coraz bardziej powszechne. Z dnia na dzień, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, coraz więcej osób na ulicach wyciąga rękę po datki. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy, kto szuka tego typu wsparcia, jest w potrzebie. Wielu ludzi zdolnych do pracy, traktuje żebractwo jako sposób na życie.


Kodeks wykroczeń przewiduje, że jeżeli w miejscu publicznym żebrze osoba, która w rzeczywistości ma środki potrzebne do funkcjonowania lub jest zdolna do pracy, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany (art. 58 par 1 kodeksu wykroczeń).


Natomiast gdy działania te są natarczywe lub oszukańcze, wówczas podlega karze ograniczenia wolności. Działania natarczywe to między innymi narzucanie się osobom postronnym przez utrudnianie przejścia. Działanie oszukańcze to wzbudzanie litości, powołując się na nieprawdziwe informacje takie jak choroba czy niepełnosprawność.


Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy ktoś skłania do żebrania małoletniego lub osobę bezradną albo pozostającą w stosunku zależności od niego lub oddaną pod jego opiekę. Wówczas podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 104 kodeksu wykroczeń).


Nowelizacja kodeksu karnego z 2010 roku wprowadziła art. 115 § 22 definiując pojęcie handlu ludźmi. Czyn ten przewiduje między innymi, że transport, dostarczanie czy przechowywanie danej osoby w celu wykorzystania jej, nawet za jej zgodą, w żebractwie należy również traktować jako handel ludźmi. Natomiast kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Bielscy policjanci podejmują działania ukierunkowane na walkę z tym procederem, między innymi legitymowanie i sprawdzanie osób żebrzących. Należy zgłaszać na Policję fakt, że byliśmy świadkami żebractwa, zwłaszcza wtedy, gdy osoba wyłudzając pieniądze była natarczywa lub agresywna.

Dlatego trzeba się zastanowić, zanim damy małemu dziecku pieniądze, czy rzeczywiście tym samym przyczyniamy się do poprawy jego losu. Tak naprawdę, nigdy nie mamy pewności, do czyich rąk trafią podarowane pieniądze, a swoją postawą utwierdzamy malucha w przekonaniu, że żebractwo jest dobrym sposobem na życie.


Najlepsze, co możemy zrobić, to umożliwienie tym ludziom skontaktowania się z instytucją lub organizacją pomocową, np. Ośrodkiem Pomocy Społecznej, lub też przekazać pieniądze na konto odpowiedniej fundacji.