Apel. - Apele - KPP Bielsk Podlaski

Apel.

Data publikacji 27.06.2012

 Szanowni Państwo


Co roku ofiarami wypadków na wsi są dzieci – odnoszą obrażenia podczas zabaw i prac polowych, tracą życie. W bieżącym roku w naszym województwie doszło już do tragicznego w skutkach wypadku. 10-letni chłopiec spadł z przyczepy z belami siana, dostając się pod koła. Na skutek poniesionych obrażeń dziecko zmarło.


Podlaska Policja co roku prowadzi działania prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci w okresie wakacyjnym.


Biorąc pod uwagę fakt, że dzieci rolników często pomagają lub towarzyszą im
w pracach w polu bardzo ważnym elementem profilaktyki realizowanej w tym zakresie staje się edukacja najmłodszych oraz ich opiekunów.


Dlatego też apelujemy do wszystkich osób, mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci, o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, które mogą uchronić je przed kalectwem lub śmiercią:

  1. Zapewnijcie opiekę swoim dzieciom, zorganizujcie im bezpieczne miejsce zabaw.

  2. Zwróćcie szczególną uwagę na sposób transportu pasażerów – zwłaszcza tych najmłodszych. Istnieje zakaz podróżowania na błotnikach, zaczepach, dyszach i pomostach maszyn. Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu przewożenia pasażerów na załadowanych wozach i przyczepach.

  3. Pamiętajcie dzieci do lat 16 mają zakaz kierowania ciągnikami rolniczymi
    i innymi maszynami samobieżnymi oraz obsługi kombajnów i innych maszyn rolniczych.

  4. Zadbajcie o to aby studnie, szamba i inne niebezpieczne zbiorniki były zabezpieczone przed możliwością dostania się do nich dzieci.

  5. Nie pozostawiajcie niebezpiecznych narzędzi stwarzających zagrożenia dla dzieci.

  6. Przechowujcie zapałki, detergenty, środki ochrony roślin zabezpieczone przed dostępem dzieci.

  7. Nie powierzajcie dzieciom prac, które mogą być dla nich szkodliwe i niebezpieczne. Angażujcie je tylko do takich czynności, które są odpowiednie do ich sił i możliwości.


Wyrażamy nadzieję, że nasza postawa i zaangażowanie w sprawę zapewnienia dzieciom bezpiecznego wypoczynku przyczyni się do uniknięcia wielu dramatycznych zdarzeń, bo przecież odpowiedzialność za dziecko ponosimy my dorośli.