Bezpieczna droga do szkoły/domu - Działania Prewencyjne - KPP Bielsk Podlaski

Działania Prewencyjne

Bezpieczna droga do szkoły/domu

Data publikacji 07.12.2009

     

Wraz z początkiem roku szkolnego wzrasta natężenie ruchu drogowego w pobliżu szkół. Ze względu na szereg niebezpieczeństw zagrażających najmłodszym, jak co roku policjanci oraz pracownicy cywilni z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim działając w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” podejmują działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa

            Od pierwszego września szczególnym nadzorem objęte są drogi w rejonach szkół.

Policjanci WRD czuwają nad bezpieczeństwem dzieci m.in. poprzez:

  • ujawnianie nieprawidłowości podczas poruszania się po drogach niechronionych uczestników ruchu,
  • kontrole stanu technicznego „gimbusów”  szkolnych oraz ich kierujących,
  • sprawdzanie sposobu reakcji zarządców dróg na ewentualne wystąpienia w sprawie nieprawidłowości dot. oznakowania dróg, stanu urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających.

Pracownicy cywilni oraz dzielnicowi w ramach prewencji kryminalnej:

  • propagują zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zasady bezpiecznych zachowań w kontakcie z osobami nieznajomymi oraz psami poprzez prowadzenie spotkań skierowanych do uczniów klas 0-III szkół podstawowych,
  • są odpowiedzialni za pozyskiwanie oraz dystrybucję elementów odblaskowych.

Ponadto w ramach realizacji programu podejmowano szereg licznych działań, takich jak „Patrol szkolny”, „Pieszy na medal”, „Badanie natężenia ruchu drogowego”.