TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - Rekrutacja - KPP Bielsk Podlaski

Rekrutacja

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Data publikacji 02.03.2018

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

  • za test sprawności fizycznej można uzyskać maksymalnie 60 punktów,
  • minimalna liczba punktów umożliwiająca zaliczenie testu sprawności fizycznej wynosi 43,
  • punkty przyznawane są na podstawie czasu uzyskanego przez kandydata, wg następujących przedziałów czasowych:

Normy czasowe

Czas w minutach. sekundach, dziesiątych sekundy od

Czas w minutach. sekundach, dziesiątych sekundy do

PKT

1.39,1

1.41,0

43

1.37,1

1.39,0

44

1.35,1

1.37,0

45

1.33,1

1.35,0

46

1.31,1

1.33,0

47

1.29,1

1.31,0

48

1.27,1

1.29,0

49

1.25,1

1.27,0

50

1.23,1

1.25,0

51

1.21,1

1.23,0

52

1.19,1

1.21,0

53

1.17,1

1.19,0

54

1.15,1

1.17,0

55

1.13,1

1.15,0

56

1.11,1

1.13,0

57

1.09,1

1.11,0

58

1.07,1

1.09,0

59

                                         poniżej 1.07,1

 

60

Film instruktażowy przedstawiający test sprawności stosowany wobec kandydatów do służby w Policji