STOP przemocy w rodzinie! - KPP Bielsk Podlaski

STOP przemocy w rodzinie!

STOP przemocy w rodzinie - gdzie szukać pomocy?

Podmioty realizujące zadania w zw. z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w 2014 r. -  powiat bielski

Nazwa

Dane teleadresowe

adres

telefon 

e-mail

www

zakres oddziaływań

Komenda Powiatowa Policji

w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski,

ul. Kopernika 7

(85) 833 32 12

kpp.bielsk-podlaski@bielsk-podlaski.policja.gov.pl

www.bielsk-podlaski.policja.gov.pl/

Podejmowanie interwencji domowych,  procedura Niebieska Karta.

Posterunek Policji w Brańsku

17-120 Brańsk,

ul. Rynek 17

(85) 670 41 23

kpp.bielsk-podlaski@bielsk-podlaski.policja.gov.pl

www.bielsk-podlaski.policja.gov.pl/

Podejmowanie interwencji domowych, procedura Niebieska Karta na terenie miasta oraz gminy Brańsk i Rudka.

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie

17-100 Bielsk Podlaski,

 ul. 3 Maja 17

(85) 833 26 76

pcpr@powiatbielski.pl

www.pcprbielskpodlaski.pl

 

Programy edukacyjno-korekcyjne dla sprawców przemocy, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, Punkt Poradniczo-Konsultacyjny dla ofiar i sprawców przemocy.

 

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

w Bielsku Podlaskim

 

17-100 Bielsk Podlaski,

ul. 3 Maja 17

(85) 833 26 74

poradnia@powiatbielski.pl

www.ppp-bielsk.pl/

 

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie

FUNDAMENT

 

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Sienkiewicza 11a

698 920 910

fundament@onet.eu

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób doznających przemocy (poradnictwo prawne, psychologiczne), grupa wsparcia.

 

Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej

w Bielsku Podlaskim

 

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kazimierzowska 18/3

(85) 730 20 06

mops_bielsk_podlaski@op.pl

www.mopsbielsk.nazwa.pl/mopsbielsk

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pomoc socjalna, prawna

 

Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej

w Brańsku

 

17-120 Brańsk

ul. Rynek 8

(85) 737 50 05      w. 25

mops@bransk.podlaskie.pl

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pomoc socjalna, prawna

Sąd Rejonowy

w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski

ul. 3-go Maja 7

(85) 731 21 05 (centrala)

 

www.bielsk-podlaski.sr.gov.pl

 

 

Pliki do pobrania