Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bielscy policjanci podsumowali miniony rok

Data publikacji 20.01.2017

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku. Określono również priorytety działań policjantów na bieżący rok. W uroczystej naradzie służbowej uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

Dzisiaj funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim podczas odprawy służbowej podsumowali miniony rok wytężonej pracy. W naradzie uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Tadeusz Romańczuk, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz oraz Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP starszy brygadier Piotr Pietraszko. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele władz samorządowych, prokuratury oraz innych służb mundurowych.

Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim młodszy inspektor Anna Bajeńska przywitała zaproszonych gości. Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński. W swoim wystąpieniu Pan Minister podkreślał, że bezpieczeństwo jest sprawą priorytetową. Podkreślił także jak ważna jest obecność Policji w społeczeństwie oraz dobry kontakt dzielnicowych z mieszkańcami. Poprawie tych elementów służyć mają wprowadzone w 2016 roku innowacyjne projekty takie jak: aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, program „Dzielnicowy bliżej nas” czy aplikacja „Moja Komenda”. Pan Jarosław Zieliński podkreślił również, że pracę Policji dobrze ocenia aż 72% społeczeństwa i podziękował funkcjonariuszom za sumienną służbę. W dalszej części spotkania młodszy inspektor Anna Bajeńska oraz jej zastępca przedstawili wyniki pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim za 2016 rok. Podczas wystąpienia wielokrotnie podkreślano dobre wyniki osiągnięte przez bielskich policjantów. W zakresie wykrywalności przestępstw w ubiegłym roku bielska Policja osiągnęła wynik 78,0%. Na uwagę zasługuje duży wzrost wykrywalności w zakresie przestępstw kryminalnych, gdzie odnotowano wynik 65,5%. Bielska Policja może się również pochwalić wysoką wykrywalnością w kategoriach przestępstw rozbójniczych na poziomie 81,3% oraz bójek i pobić - 88,0%. Wskazano również wysoką skuteczność zwalczania przestępczości narkotykowej oraz przestępstw gospodarczych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wysoka wykrywalność bielskiej Policji utrzymuje się już od kilku lat.

Na drogach naszego powiatu w ubiegłym roku doszło do 577 kolizji oraz 32 wypadków. W zdarzenia drogowych 11 osób zginęło, natomiast 30 osób zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali 120 nietrzeźwych kierujących. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu będzie jednym z priorytetowych zadań bielskiej Policji w 2017 roku.

Młodszy inspektor Anna Bajeńska podczas swojego wystąpienia podziękowała przedstawicielom władz samorządowych za wkład w sfinansowanie zakupu aut służbowych, które zostały przekazane w listopadzie ubiegłego roku. Do bielskich funkcjonariuszy trafiły wówczas 2 pojazdy skoda yeti.

Za dobrą służbę funkcjonariuszom podziękował również Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Pan Komendant omówił zadania priorytetowe do realizacji w bieżącym roku, nawiązał także do programu modernizacji Policji.

Pracownicy oraz funkcjonariusze bielskiej Policji usłyszeli ze strony przybyłych gości wiele słów uznania oraz podziękowań za trud i zaangażowanie wkładane każdego dnia w zapewnienie porządku i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Podkreślano również pozytywne efekty zaangażowania mundurowych w realizację zadań związanych z codzienną służbą w postaci wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

 

Powrót na górę strony