Osoby poszukiwane

Osoby poszukiwane

POSZUKIWANI


Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim

ul. Kopernika 7

17-100 Bielsk Podlaski

prowadzi czynności poszukiwawcze niżej wymienionych osób.


POPŁAWSKI RAFAŁ

Imię ojca: Franciszek

Imię matki: Teresa

Nazwisko panieńskie matki: Olszewska

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: Bielsk Podlaski

Data urodzenia: 07.02.1987

Ostatnie miejsce zameldowania: Boćki, ul. Akacjowa 5

Obywatelstwo: POLSKA

Poszukiwany na podstawie Listu Gończego sygn.akt II K 152/23  wydanego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z art.280par1kk w zw.z art.64par2k.kw zw.z art.4par1k.k 


LITMAN ŁUKASZ

Imię ojca: Stanisław

Imię matki: Renata

Nazwisko panieńskie matki: Kondraciuk

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: Bielsk Podlaski

Data urodzenia: 01.10.1993

Ostatnie miejsce zameldowania: Strabla, ul. Marii Konopnickiej 8

Obywatelstwo: POLSKA

Poszukiwany na podstawie: list gończy


JAGODNICKI KAMIL

Imię ojca: Sergiusz

Imię matki: Beata

Nazwisko panieńskie matki: Ostasiewicz

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: Bielsk Podlaski

Data urodzenia: 19.02.1986

Ostatnie miejsce zameldowania: Bielsk Podlaski, ul. Zimowa Droga 5

Obywatelstwo: POLSKA

Poszukiwany na podstawie: list gończy


PIECZYŃSKI BARTŁOMIEJ

s. Piotra i Grażyny

ur. 15 lipca 1977/Bielsk Podlaski

ostatnio zam. Bielsk Podlaski ul. Ogrodowa 87a/18.


SAWKO DAWID DANIEL

s. Piotra i Ireny

ur. 23 października 1981/Bielsk Podlaski

ostatnio zam. Białystok ul. 1000-lecia PP 75/1 m. 5

 

Poszukiwany na podstawie: list gończy


Wyszkowski Roman

Drugie imię: -Klemens

Imię ojca: MARIAN

Imię matki: CELESTYNA

Nazwisko panieńskie matki: FALKOWSKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: Wyszki

Data urodzenia: 16.03.1960

Ostatnie miejsce zamieszkania: Kowale 3, gmina Wyszki

Obywatelstwo: Polska

Poszukiwany na podstawie: list gończy


Sopek Kamil

Drugie imię: 

Imię ojca: ZENON

Imię matki: KRYSTYNA

Nazwisko panieńskie matki: DEREWOŃKO

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: Bielsk Podlaski

Data urodzenia: 13.01.1984

Ostatnie miejsce zameldowania: Rudka, Ciechanowiecka

Obywatelstwo: POLSKA

Poszukiwana na podstawie: list gończy


Pełszyk Karol

Drugie imię: - Krzysztof

Imię ojca: RYSZARD

Imię matki: MAŁGORZATA

Nazwisko panieńskie matki: HRYNIEWICKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: Bielsk Podlaski

Data urodzenia: 19.04.1984

Ostatnie miejsce zameldowania: Bielsk Podlaski,Poświętna

Obywatelstwo: POLSKA

Poszukiwana na podstawie: list gończy

Daniel Warpechowski

Drugie imię: -

Imię ojca: KRZYSZTOF

Imię matki: IRENA

Nazwisko panieńskie matki: PONIATOWSKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: BIELSK PODLASKI

Data urodzenia: 10.09.1991

Ostatnie miejsce zameldowania: KOWALE 12, GM.WYSZKI

Obywatelstwo: POLSKA

Poszukiwany na podstawie: art. 178a §1 kk. i art. 178a §4 kk.

Dawidziuk Robert

Poprzednie nazwisko - DANIELEWICZ

Drugie imię: -

Imię ojca: HENRYK

Imię matki: BOŻENA

Nazwisko panieńskie matki: DEMBOWSKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: BIELSK PODLASKI

Data urodzenia: 10.01.1984

Ostatnie miejsce zameldowania: BIELSK PODLASKI, KAZANOWSKIEGO 24/M.27

Obywatelstwo: POLSKA

Poszukiwany na podstawie: z art. 209§ 1 kk tj. uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacji

Jankowski Artur Filip

Drugie imię: -

Imię ojca: MIROSŁAW

Imię matki: IRENA

Nazwisko panieńskie matki: KOŁOTKO

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: BIAŁYSTOK

Data urodzenia: 19.06.1991

Ostatnie miejsce zameldowania: FALKI 57, GM. WYSZKI

Obywatelstwo: POLSKA

Poszukiwany na podstawie: z art. 13§ 1 kk w zb. z art. 279§1 kk 

Karpiesiuk Jacek

Drugie imię: -

Imię ojca: EDWARD

Imię matki: ELŻBIETA

Nazwisko panieńskie matki: KRUPKOWSKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: BIELSK PODLASKI

Data urodzenia: 17.08.1975

Ostatnie miejsce zameldowania: WYSZKI

Obywatelstwo: POLSKA

Poszukiwany na podstawie: z art. 286§ 1 kk 

Lipska Dorota

Drugie imię: -

Imię ojca: KRZYSZTOF

Imię matki: HALINA

Nazwisko panieńskie matki: SAWKO

Płeć: kobieta

Miejsce urodzenia: BIELSK PODLASKI

Data urodzenia: 11.11.1970

Ostatnie miejsce zameldowania: BIELSK PODLASKI, SIENKIEWICZA 7/32

Obywatelstwo: POLSKA

Poszukiwana na podstawie: art. 13§ 1kk w zb. z art. 55 ust.3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12kk

Wołosewicz Rafał

Drugie imię: -

Imię ojca: HENRYK

Imię matki: HELENA

Nazwisko panieńskie matki: MIKOŁAJUK

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: BIELSK PODLASKI

Data urodzenia: 08.11.1990

Ostatnie miejsce zameldowania: BIELSK PODLASKI, ADAMA MICKIEWICZA 48/32

Obywatelstwo: POLSKA

Poszukiwany na podstawie: Art. 288 § 1 Niszczenie, uszkadzanie lub czynienie niezdatną do użytku cudzej rzeczy - typ podstawowy, Art. 216 § 1 Znieważanie innej osoby w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, Art. 279 § 1 Kradzież z włamaniem, Art. 158 § 1 Udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1 - typ podstawowy, Art. 280 § 2 Rozbój - typ kwalifikowany poprzez posługiwanie się przez sprawcę bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo poprzez działanie sprawcy w sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub zdrowiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, Art. 280 § 1 Rozbój - typ podstawowy

Szulc Tomasz

Drugie imię: -

Imię ojca: Bogusław

Imię matki: Danuta

Nazwisko panieńskie matki: Taradynko

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: BIELSK PODLASKI

Data urodzenia: 23.02.1985

Ostatnie miejsce zameldowania: BIELSK PODLASKI, ADAMA MICKIEWICZA 35/86

Obywatelstwo: POLSKA

Poszukiwany na podstawie: art. 178a par. 1 i 4 kk

Marchuk Uladzimir

Drugie imię: -

Imię ojca: Mikołaj

Imię matki: Regina

Nazwisko panieńskie matki: Wichrowskaja

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: Grodno

Data urodzenia: 08.05.1985

Ostatnie miejsce zameldowania: Grodno, Kabiaka 45

Obywatelstwo: Białoruś

Brak zdjęcia

Poszukiwany na podstawie: Art. 90 § 1 Usuwanie towaru lub środka przewozowego spod dozoru celnego

Majewski Krystian

Drugie imię: Mateusz

Imię ojca: Mariusz

Imię matki: Joanna

Nazwisko panieńskie matki: Majewska

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: Bielsk Podlaski

Data urodzenia: 08.06.1994

Ostatnie miejsce zameldowania: Bielsk Podlaski, Jana Pawła II 22A/1

Obywatelstwo: Polska

Poszukiwany na podstawie: Art. 278 § 1 Zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej

Łachacz Jakub

Drugie imię: Stanisław

Imię ojca: Romulad

Imię matki: Wiesława

Nazwisko panieńskie matki: Bielińska

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: Bielsk Podlaski

Data urodzenia: 19.08.1985

Ostatnie miejsce zameldowania: Bielsk Podlaski, Obozowa 16

Obywatelstwo: Polska

poszukuje na podstawie: Art. 204 § 2 Czerpanie korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inną osobę (sutenerstwo), Art. 245 Używanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub w związku z tym naruszanie jego nietykalności cielesnej, Art. 288 § 1 Niszczenie, uszkadzanie lub czynienie niezdatną do użytku cudzej rzeczy - typ podstawowy

Kostanyan Kostyantyn

Drugie imię: -

Imię ojca: Aszot

Imię matki: Aleksandra

Nazwisko panieńskie matki: Kisielowa

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: Erewań

Data urodzenia: 02.03.1981

Ostatnie miejsce zameldowania: -

Obywatelstwo: Ukraina

poszukuje na podstawie: Art. 177 § 2 Spowodowanie nieumyślnie wypadku, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, poprzez naruszenie, chociażby nieumyślnie, zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym


Wszelkie informacje o miejscach pobytu osób poszukiwanych prosimy kierować do:

 

  • najbliższej jednostki Policji - nr tel. 997 lub 112
  • Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim - nr tel. 47 71 252 12
  • Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, ul. Kopernika 7, 17-100 Bielsk Podlaski - nr tel. 47 71 252 42

Wszelkie informacje dotyczące osób poszukiwanych można też przesłać pocztą elektroniczną.
Nasz adres email:
dyzurny.kpp@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl


 

Powrót na górę strony