Konsultacje Społeczne

Debata społeczna w Brańsku

Data publikacji 08.08.2022

Miasto Brańsk

Policjanci z bielskiej komendy i Posterunku Policji w Brańsku przeprowadzili spotkanie z mieszkańcami tego miasta, aby porozmawiać o bezpieczeństwie. Podczas debaty „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ!” przedstawiono analizę zagrożeń, a następnie mieszkańcy mogli zgłaszać wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa. Tego rodzaju spotkania mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców w kontekście bezpieczeństwa. Służą także wymianie informacji między Policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu można wypracować metody ich eliminowania. W czasie debat mieszkańcy rozmawiali o najbardziej uciążliwych społecznie przejawach łamania prawa. Poruszona została takze możliwość zgłaszania problemów za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Zgłoszone w trakcie spotkania uwagi dotyczące poprawy bezpieczeństwa, będące w kompetencji obecnych przedstawicieli służb i instytucji, nie pozostaną bez odpowiedzi i podjęcia stosownych działań.

Powrót na górę strony