Programy profilaktyczne

Mam wybór... wybieram rozsądek

Program edukacyjno-interwencyjny realizowany na terenie województwa podlaskiego od 2018 roku pod nazwą: „Mam wybór… wybieram rozsądek”

 

Głównym celem jest poszerzenie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz zapobieganie i zwalczanie zjawiska demoralizacji w środowisku dzieci i młodzieży.

Pozostałe cele:

  • Zwiększenie świadomości rodziców/opiekunów prawnych w zakresie zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi.
  • Zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej odpowiedzialności prawnej nieletnich w zakresie popełniania czynów karalnych i demoralizacji.
  • Edukacja kadry pedagogicznej w zakresie procedur postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia będącego pod wpływem środków psychoaktywnych bądź posiadającego takie środki.
  • Zwiększenie wykrywalności nieletnich ujawnionych pod wpływem środków psychoaktywnych oraz czynów z kategorii przestępczości narkotykowej popełnionych przez nieletnich.

 

PODMIOTY WSPÓŁUCZESTNICZĄCE W REALIZACJI:

  • Kuratorium Oświaty,
  • Straż Graniczna,
  • Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,
  • Komenda Chorągwi ZHP,
  • samorządy lokalne.

https://bielsk-podlaski.policja.gov.pl/po6/aktualnosci/79889,JESTEM-SWIADOMY-I-ODPOWIEDZIALNY.html

Powrót na górę strony