Zespół Administracyjno Gospodarczy

Zespół Administracyjno Gospodarczy

Data publikacji 24.11.2009
Zespół Administracyjno Gospodarczy

 

adres do korespondencji
Zespół Administracyjno Gospodarczy 
KPP w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 7 
tel. sek. 47 71 252 26  fax. 47 71 252 15
Zadania
 • prowadzenie obsługi finansowej Komendy, a w tym:
  • prowadzenie gospodarki kasowej Komendy,
  • realizowanie wydatków ze środków akredytywy budżetowej,
  • kontroli formalno - rachunkowej i merytorycznej dokumentów księgowych będących podstawą dokonywania wydatków z akredytywy budżetowej,
  • ustalanie należności budżetowych i przekazywanie ich na właściwy rachunek KWP w Białymstoku,
  • egzekwowanie należności i dochodzenia roszczeń wiążących się z działalnością Komendy,
  • prowadzenie inwentaryzacji mienia znajdującego się w dyspozycji Komendy,
  • prowadzenie postępowań szkodowych,
  • prowadzenie rozliczeń z zakresu gospodarki mandatowej;
 • wykonawstwo zadań dotyczących administrowania nieruchomościami, ich konserwacji oraz utrzymania właściwego stanu porządkowe – sanitarnego;
 • obsługa spraw mieszkaniowych i socjalnych policjantów;
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych będących w kompetencji Komendanta w sprawach mieszkaniowych;
 • prowadzenie ewidencji ilościowej majątku rzeczowego;
 • prowadzenie gospodarki materiałowo - technicznej i zaopatrzeniowo – magazynowej;
 • prowadzenie gospodarki środkami transportowymi, materiałami pędnymi i smarami,  obsługa techniczna sprzętu transportowego, naprawa i zamawiania części zamiennych;
 • analiza wykorzystywania środków transportu zgodnie z wytycznymi Komendanta oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • ubezpieczenie społecznych i zdrowotnych policjantów i pracowników cywilnych;
 • współdziałanie z właściwymi wydziałami KWP w Białymstoku w sprawach dotyczących wspierania działań wykonawczych i realizacja zadań jednostkowych;
 • tworzenie materialnych warunków zmierzających do utrzymywania lub poprawy:
  • bezpieczeństwa i higieny służby lub pracy,
  • ochrony przeciwpożarowej;
 • współpraca z właściwymi  merytorycznie wydziałami KWP w Białymstoku dotyczącej zagadnień gospodarki finansowej, zaopatrzeniowo – inwestycyjno – remontowej i transportowej;
 • sporządzanie wniosku dotyczącego przyjęcia darowizny.
Powrót na górę strony