Zespół Łączności i Informatyki

Zespół Łączności i Informatyki

Data publikacji 25.04.2023
Zespół Łączności i Informatyki

 

adres do korespondencji
Zespół Łączności i Informatyki 
KPP w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 7 
tel. sek. 47 71 252 05, 47 71 252 45 fax. 47 71 252 15
Zadania
 • wsparcia technicznego użytkowników systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem zaleceń Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku;
 • utrzymania systemów teleinformatycznych oraz systemów zasilania urządzeń telekomunikacyjnych w Komendzie;
 • instalacji i konfiguracji sprzętu i systemów teleinformatycznych w Komendzie z uwzględnieniem zaleceń Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku;
 • wykonywania i bieżącej aktualizacji dokumentacji systemów teleinformatycznych;
 • wykonywania robót instalacyjno-montażowych w zakresie łączności i informatyki;
 • utrzymania, naprawy i konserwacji sprzętu łączności i informatyki eksploatowanego w Komendzie;
 • gospodarki materiałowo-finansowej dotyczącej systemów i urządzeń teleinformatycznych eksploatowanych w Komendzie;
 • zadań technicznych związanych z dostępem użytkowników Komendy do sieci Internet i PSTD;
 • wdrażania systemów teleinformatycznych na potrzeby Komendy w porozumieniu z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku;
 • współdziałania z Inspektorem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Komendzie;
 • administrowania technicznego eksploatowanymi w Komendzie policyjnymi systemami niejawnymi zgodnie z politykami bezpieczeństwa;
 • organizowania łączności podczas działań policyjnych;
 • administrowania stanowiskami komputerowymi eksploatowanymi w Komendzie z uwzględnieniem wymagań Biura Łączności i Informatyki KGP;
 • planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych Policji w zakresie zadań kompetencji zespołu oraz współdziałania w tym przedmiocie z właściwymi organami administracji publicznej i wojskowej;
 • wykonywania zlecanych zadań operatora Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112;
 • wykonywania obowiązków wynikających ze sprawozdawczości w Policji w zakresie zagadnień teleinformatycznych;
 • udzielania informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie zagadnień teleinformatycznych;
 • wykonywania zadań wynikających z kontroli zarządczej w Komendzie w zakresie zagadnień teleinformatycznych;
 • rejestrowania danych w SWOP w zakresie wynikającym z przypisanych zadań;
 • przetwarzania i ochrony danych osobowych;
 • ochrony informacji niejawnych.
Powrót na górę strony